Koszty cięcia wodą

Przy użyciu urządzeń typu waterjet możemy ciąć bardzo różne typy materiałów. Odmienne mogą być również grubości i ostateczny cel obróbki. Co za tym idzie, niełatwo jednoznacznie stwierdzić jak wysokie będą koszty użycia tej technologii. Można za to wskazać czynniki, które mają wpływ na wysokość kosztów. Czytaj dalej Koszty cięcia wodą

Zmieniający się rynek

Yamaha Grand PianoCraft MCR-N670 http://www.ledsource.pl/

Aktualnie za pomocą czystej wody wykonuje się co dziesiątą obróbkę, czyli 90% cięć wykonywanych jest z użyciem ścierniwa. Liczby te mówią wiele o zmieniającym się zastosowaniu technologii cięcia wodą. Duża ilość obróbek wykorzystujących materiał ścierny świadczy o tym, że tnie się głównie materiały twarde. Dawniej cięcie wodą Czytaj dalej Zmieniający się rynek